نگاهی به تاریخ ایران

ایران کهن تر از تاریخ

فلات‌ ايران‌ از قديمي‌ترين‌ كانون‌هاي‌ تمدني‌ دوران‌ باستان‌ در آسيا است‌، و از اين‌ نظر در دانش‌ باستان‌شناسي‌، جايگاه‌ مهمي‌ دارد. تاريخ‌ اسكان‌ در فلات‌ ايران‌ از دوره‌ نوسنگي‌ تا مهاجرت‌ آرياييان‌ چندان‌ روشن‌ نيست‌، اماشواهد روشني‌ در دست‌ است‌ كه‌ سرزمين‌ ايران‌ از ديرباز مسكون‌ بوده‌ است‌.

 ادامه مطلب

 

نگاهي به جغرافیای ايران

ايران‌ سرزمين‌ پهناوري‌ است‌ كه‌ ۱۶٤۸۰۰۰ كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد و در جنوب‌ غربي‌آسيا، ميان‌ كشورهاي‌ تركمنستان‌، آذربايجان‌ و ارمنستان‌ در شمال‌افغانستان‌ و پاكستان‌ در شرق‌و تركيه‌ و عراق‌در غرب‌ قرار گرفته‌ است‌.
 

Sample image

نگاهي به فرهنگ و هنر ايران

غناي‌ فرهنگي‌ ايران‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ انواع‌ هنرهاي‌ شرقي‌، ادبيات‌ و عرفان‌ آوازه‌اي‌ جهاني‌دارد. اسطوره‌ها، افسانه‌ها، حكمت‌ و فلسفه‌، شعـر، موسيقي‌، ادبيـات‌ عـامه‌، صنعت‌هـاي‌ دستي‌، معمـاري‌ وهنـرهاي‌ تزئيني‌ِ آن‌، بخش‌ درخور اعتنا از گنجينه‌هاي‌ انديشه‌ بشري‌ را تشكيل‌ داده‌اند.... 

 ادامه مطلب

 

شما اینجا هستید: خانه