فرهنگ و هنر ایران

غناي‌ فرهنگي‌ ايران‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ انواع‌ هنرهاي‌ شرقي‌، ادبيات‌ و عرفان‌ آوازه‌اي‌ جهاني‌دارد. اسطوره‌ها، افسانه‌ها، حكمت‌ و فلسفه‌، شعـر، موسيقي‌، ادبيـات‌ عـامه‌، صنعت‌هـاي‌ دستي‌، معمـاري‌ وهنـرهاي‌ تزئيني‌ِ آن‌، بخش‌ درخور اعتنا از گنجينه‌هاي‌ انديشه‌ بشري‌ را تشكيل‌ داده‌اند.

    تقويم‌ رسمي‌ ايراني‌ بر اساس‌ سال‌ شمسي‌ و ماههاي‌ ايراني‌ تنظيم‌ مي‌شود. ۲۱ مارس‌ مصادف‌ با اول‌ فروردين‌ماه‌، آغاز سال‌ نو ايراني‌ است‌. تقويم‌ قمري‌ نيز بطور رسمي‌ در ايران‌ اعلام‌ مي‌شود. سال‌ قمري‌ ۱۰ روز كمتر ازسال‌ شمسي‌ است‌ و لذا روزهاي‌ انجام‌ مراسم‌ مذهبي‌ كه‌ بر اساس‌ تقويم‌ قمري‌ تنظيم‌ مي‌شود، هر سال‌ با سال‌قبل‌ و بعد متفاوت‌ مي‌شود. بنابراين‌ براي‌ آگاهي‌ جهانگردان‌ توصيه‌ مي‌شود زمان‌ مناسب‌ سفر خود را با آژانس‌مربوطه‌ تنظيم‌ كنند. بويژه‌ آنكه‌ ايرانيان‌ مسلمان‌ در ماه‌ رمضان‌ روزه‌ دارند و در ماه‌ محرم‌ عزادار و لذا فعاليت‌هاي‌روزمره‌ و جاري‌ را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهند و برخي‌ از روزهاي‌ اين‌ دو ماه‌ نيز تعطيل‌ عمومي‌ است‌.

ايران‌ بر سر راه‌ آسياي‌ مركزي‌ و تركيه‌ و كشورهاي‌ غربي‌ قرار گرفته‌ است‌ و گروه‌هاي‌ قومي‌ متنوعي‌ در آن‌زندگي‌ مي‌كنند كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ فارس‌ها، كردها، لرها، بلوچ‌ها، بختياري‌ها، ترك‌هاي‌ آذري‌، تالش‌ها،تركمن‌ها، قشقايي‌ها، و عرب‌ها را نام‌ برد. اقليت‌هاي‌ قومي‌ و گروه‌هاي‌ نژادي‌ كوچك‌تري‌ نيز در ايران‌ زندگي‌مي‌كنند: تركمن‌ها كه‌ در تركمن‌صحرا و شمال‌ خراسان‌ زندگي‌ مي‌كنند و از نظر چهره‌ ظاهر، زبان‌ و فرهنگ‌ با قوم‌هاي‌ ديگر ايراني‌ تفاوت‌ دارند. در ناحيه‌هاي‌ مركزي‌ ايران‌، ايل‌ قشقايي‌ كه‌ تبار تركي‌ دارد، زندگي‌ مي‌كند.قوم‌هاي‌ عرب‌ بيش‌تر در خوزستان‌ و به‌ صورت‌ پراكنده‌ در كرانه‌هاي‌ خليج‌ فارس‌ زندگي‌ مي‌كنند. تركيب‌ قومي‌جامعه‌ امروزي‌ ايران‌ در نتيجه‌ گسترش‌ ارتباطات‌ و آميزش‌ فزاينده‌ مردم‌ با يك‌ديگر به‌ مقدار زيادي‌ درهم‌ ريخته ‌و فضاي‌ اجتماعي‌ نسبتاً يكساني‌ پديد آمده‌ است‌.

گروه‌هاي‌ رنگين ‌پوست‌ كه‌ به‌ طور پراكنده‌ در استان‌هاي ‌جنوبي‌ ايران‌ ديده‌ مي‌شوند، از بقاياي‌ مناسبات‌ تجارت‌ برده‌ با زنگبار هستند. اقليت‌هاي‌ هندي‌ مقيم‌ جنوب‌ ايران‌نيز بازمانده‌ بازرگانان‌ هندي‌ ساكن‌ ايران‌ در زمان‌هاي‌ گذشته‌ هستند.

شما اینجا هستید: جاذبه های گردشگری آسیا ایران فرهنگ و هنر ایران