اصفهان‌

اصفهان‌ در عهد اشكانيان‌ پايتخت‌ بود و در دوره‌ ساسانيان‌ تحت‌ نفوذ اسپوهران‌ يا اعضاي‌ هفت‌ خانواده ‌بزرگ‌ ايراني‌ قرار داشت‌. بعد از اسلام‌ تا اوايل‌ قرن‌ چهارم‌ تحت‌ سلطه‌ عرب‌ها بود و در زمان‌ منصور خليفه ‌عباسي‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در سال‌ ۳۱۹ ه.ق‌ مردآويج‌ زياري‌ اصفهان‌ را به‌ پايتختي‌ برگزيد و در سال‌ ۳۲۷ه.ق‌ ركن‌ الدوله‌ ديلمي‌ نيز اصفهان‌ را به‌ پايتختي‌ انتخاب‌ كرد. اين‌ شهر در سال‌ ۴۴۳ ه. ق‌ به‌ دست‌ طغرل ‌سلجوقي‌ فتح‌ شد. در دوره‌ سلجوقيان‌ عمارات‌، مساجد و كوشك‌هاي‌ متعددي‌ در اصفهان‌ بنا گرديد. در سال ‌۶۳۹ ه.ق‌ تحت‌ سلطه‌ مغول‌ قرارگرفت‌. پس‌ از بازگشت‌ سپاه‌ مغول‌ اين‌ شهر دوباره‌ رونق‌ يافت‌ ولي‌ در تاخت‌ و تاز تيمورلنگ‌ آسيب‌ فراوان‌ ديد. با انتخاب‌ اين‌ شهر در سال‌ ۱۰۰۰ ه.ق‌ به‌ عنوان‌ پايتخت‌ شاه‌عباس‌ صفوي‌، دوران‌ شكوفايي‌ دوباره‌ آن‌ آغاز شد. پس‌ از شاه‌ عباس‌ جانشينان‌ او كاخ‌ و باغ‌هاي‌ سعادت‌آباد و شهرك‌ فرح‌آباد را ايجاد كردند. با سقوط‌ اصفهان‌ بدست‌ محمود افغان‌ و انقراض‌ سلسله‌ صفويه‌، موجبات‌ انحطاط‌ آن‌ فراهم‌ شد، ولي‌ در دوره‌ افشار رونقي‌ دوباره‌ يافت‌. در دوران‌ زنديه‌ و قاجاريه‌ در پي‌ انتقال‌ پايتختي‌ كشور به‌ ترتيب‌ به‌ شيرازو تهران‌ جريان‌ عمران‌ شهر بالنسبه‌ متوقف‌ شد. با حاكم‌ شدن‌ ظل‌السلطان‌ پسر ناصرالدين‌ شاه‌ قاجار در سال‌۱۲۷۶ ه.ق‌ بر اصفهان‌ انحطاط‌ دوباره‌ آن‌ آغاز شد.
در دوره‌ پهلوي‌ توسعه‌ صنعتي‌ شهر و منطقه‌ اصفهان‌ آغاز شد. در طي‌ دو دهه‌ اخير شهر اصفهان‌ توسعه ‌فراواني‌ يافته‌ و نوسازي‌هاي‌ جالب‌ توجهي‌ در آن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و هم ‌اكنون‌ يكي‌ از شهرهاي‌ سياحتي ‌معروف‌ ايران‌ و جهان‌ است‌.

مناره‌ مسجد علي‌
عمارت عالي قاپو
تالار اشرف‌
آرامگاه‌ بابا ركن‌ الدين‌
مناره‌ باغ‌ قوشخانه‌
مدرسه چهارباغ (سلطاني)
مناره‌ چهل‌ دختر
كاخ چهل ستون
كبوتر خانه‌ها
بازار اصفهان
مناره گلدسته
كاخ هشت بهشت
پل خاجو (شاهي)
آتشكده كوه سنگي
كاروانسراي‌ مهيار
آرامگاه‌ مجلسي‌
تيمچه‌ حاج‌ محمد حسين‌ ملك‌ التجار
پل‌ مارنان‌ (ماربين‌)
منار جنبان
مقبره مير عماد
مدرسه ملا عبدالله
ميدان نقش جهان
آرامگاه‌ پير بكران‌
ميدان‌هاي‌ جنگ‌
مناره‌ غار
پل‌ سعادت‌ آباد (پل‌ جويي‌)
تيمچه‌ حاج‌ سيد حسين‌ صباغ‌
آرامگاه‌ صائب‌ تبريزي‌
كاروانسراي‌ سن‌ سن‌
مناره‌ ساربان‌
پل شهرستان
سراي‌ شريف‌ خانه‌ يا گمرك‌
سي و سه پل (پل الله وردي خان)
مناره‌ زيار
ساير كاروانسراها, استان اصفهان
ساير قلعه‌ها, استان اصفهان
ساير غارها, استان اصفهان
ساير مناره‌ها, استان اصفهان
ساير خانه‌هاي قديمي, استان اصفهان
ساير حمامها و آب‌انبارهاي قديمي, استان اصفهان
ساير مدارس قديمي, استان اصفهان
ساير مقبره‌ها, استان اصفهان
مسجد جامع عباسي (مسجد امام)
كليساي‌ بيت‌ اللحم‌‌ ، جلفا
مسجد جامع اصفهان
كليساي‌ گيورك‌ ، جلفا
كليساي‌ هاكوپ‌
بقعه هارون ولايت
امامزاده احمد
امامزاده درب‌ امام‌
امامزاده اسماعيل
امامزاده سلطان‌ عطابخش‌
بقعه‌ خواجه‌ تاج‌ الدين‌
مسجد ساروتقي‌
مسجد شيخ‌ لطف‌ الله
كليساي‌ وانك‌ ، جلفا
ساير كليساها، استان اصفهان
ساير امامزاده‌ها و آرامگاهها، استان اصفهان
ساير مساجد، استان اصفهانباتلاق گاوخوني
منطقه‌ كلاه‌ قاضي‌
آبشار كردعليا
منطقه‌ قمشلو
چشمه‌ آب‌ معدني‌ ورتون‌
زاينده رود
ساير كوهها, استان اصفهان
ساير آبشارها, استان اصفهانروستاي برسيان
موزه چهل ستون
صنايع‌ دستي‌ و سوغاتي‌ها
موسيقي و رقص‌ بومي‌
غذاهاي بومي و محلي
ساير روستاهاي ويژه, استان اصفهان


 

شما اینجا هستید: جاذبه های گردشگری آسیا ایران اصفهان