تهران

 اين‌ شهر، قبل‌ از دوره‌ صفويان‌، يكي‌ از روستاهاي‌ ري‌ بود. در زمان‌ حمله‌ مغول‌ شهرري‌ ويران‌ و وعده‌زيادي‌ از جمعيت‌ آن‌ به‌ روستاي‌ تهران‌ مهاجرت‌ كردند و موجبات‌ رشد و گسترش‌ آن‌ را فراهم‌ آوردند. در دوره‌صفويه‌، شاه‌ طهماسب‌ صفوي‌ اين‌ شهر را به‌ پايتختي‌ خود برگزيد و در اين‌ دوره‌، ۱۱٤ برج‌ به‌ تعداد سوره‌هاي‌قرآن‌ در تهران‌ بنا كردند و زير هر برج‌ يك‌ سوره‌ قرآن‌ قرار دادند و چهار دروازه‌ شميران‌، قزوين‌، دولاب‌ و حضرت‌عبدالعظيم‌ در اين‌ دوره‌ ساخته‌ شده‌ بود.    
در دوره‌ قاجاريه‌ نيز اين‌ شهر پايتخت‌ رسمي‌ ايران‌ بود و آثار بسياري‌ درآن‌ ساخته‌ شده‌. در دوره‌ ناصر الدين‌ شاه‌ نقشه‌ شهر تهران‌ توسط‌ ميرزا يوسف‌ مستوفي‌ الممالك‌ طراحي‌ شد. دردوره‌ پهلوي‌ تهران‌ همراه‌ با نوسازي‌ توسعه‌ يافت‌.
در حال‌ حاضر شهر تهران‌ پايتخت‌ ايران‌ و يكي‌ از بزرگترين‌شهرهاي‌ جهان‌ است‌.

تهران‌ امروزي‌ كه‌ در رديف‌ بزرگترين‌ و پرجمعيت‌ترين‌ شهرهاي‌ جهان‌ قرار دارد، فراز ونشيب‌هاي‌ تاريخي‌ فراوان‌ داشته‌ است‌. «طهران‌» كه‌ زماني‌ قريه‌اي‌ بيش‌ نبود، امروز به‌ تهران‌ بزرگ‌ با بيش‌ از يازده‌ميليون‌ نفر جمعيت‌ تبديل‌ شده‌ است‌. اين‌ شهر در سال‌ ۱۲۰۰ هجري‌ قمري‌ به‌ پايتختي‌ ايران‌ برگزيده‌ شد. از آن‌تاريخ‌ به‌ بعد به‌ مركز سياسي‌، اداري‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و هنري‌ كشور تبديل‌ شد. در طول‌ ۲۰۰ سال‌ گذشته‌دانشمندان‌، نويسندگان‌، هنرمندان‌ و شاعران‌ بزرگي‌ در تهران‌ زندگي‌ مي‌كنند يا زندگي‌ كرده‌ و مرحوم‌ شده‌اند. درهر حال‌ تهران‌ امروزي‌ به‌ مركز بزرگ‌ تحولات‌ تاريخي‌ و فرهنگي‌ تبديل‌ شده‌ است‌

 

شما اینجا هستید: جاذبه های گردشگری آسیا ایران تهران