ویزا

 

کشور

نوع ویزا

تحویل

قیمت

مدارک مورد نیاز

اروپا(شینگن)

توریستی/اقامتی

1 ماه کاری

650 دلار)توریستی(

2 عدد عکس(4×3)1 عدد عکس (4×6)اصل شناسنامه و پاسپورت /معرفی نامه شغلی معتبر آخرین فیش حقوقی بانکی/ بیمه معتبر/ پرینت بانکی برای 3 ماه یا تمکن مالی /سند منزل و چک ضمانت برگشت

استرالیا

توریستی/اقامتی

1 ماه کاری

2میلیون تومان (توریستی)

2 عدد عکس(4×3)1 عدد عکس (4×6)اصل شناسنامه و پاسپورت/ معرفی نامه شغلی معتبر آخرین فیش حقوقی بانکی/ بیمه معتبر/ پرینت بانکی برای 6ماه یا تمکن مالی /سند منزل و چک ضمانت برگشت

مکزیک

توریستی

 

 

2 عدد عکس(4×3)1 عدد عکس (4×6)اصل شناسنامه وپاسپورت /معرفی نامه شغلی معتبر آخرین فیش حقوقی بانکی/ بیمه معتبر/ پرینت بانکی برای 3 ماه یا تمکن مالی و چک ضمانت برگشت

روسیه

توریستی

1 هفته کاری

140دلار

2 عدد عکس /اصل شناسنامه و پاسپورت

 
شما اینجا هستید: ویزا