مراکشتور مراکش

4شب مراکش-3شب کازابلانکا

بلبط رفت و برگشت /اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه/ترانسفر فرودگاهی و بین شهری/3 گشت نبم روزی شهری با 2 وعده نهار/راهنمای فارسی زبان/اخذ ویزا و بیمه مسافرتی

گشت ها:

مراکش: جماع الفنا،چلاه،مسجد کوتیبیا و باغ مجروله

کازابلانکا: کلیسای جامع،تکنوپارک،معاریف و...

 

تور مراکش

5شب مراکش-2شب کازابلانکا

خدمات تور:

بلبط رفت و برگشت با ترکیش /اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه و شام/ترانسفر فرودگاهی و بین شهری/گشت نبم روزی شهری با  وعده نهار/راهنمای فارسی زبان/اخذ ویزا و بیمه مسافرتی

گشت ها:

مراکش: جماع الفنا،چلاه،مسجد کوتیبیا و باغ مجروله

کازابلانکا: کلیسای جامع،تکنوپارک،معاریف و...